هلن برجك

حوزه تخصصی: تهیه كننده

مدرك: لیسانس نرم افزار - كارشناسی ارشد MBA

در سال 87 قرار بود گویندۀ خبر در شبكۀ تلویزیونی پرس تی وی شوم، اما با كار در رسانه به اندازۀ كافی آشنا نبودم. پس فعالیت در بخش ترجمۀ خبر گزینۀ بهتری به نظر می‌آمد.

با تدبیر یكی از مدیران با تجربه موظف شدم در رسانه‌ای فارسی زبان كارم را آغاز كنم. در سال 89 آموزشم در باشگاه رادیویی جوان به اتمام رسید و با عنوان سردبیر، كارم را در شبكۀ رادیویی جوان آغاز كردم و تا به امروز این همكاری ادامه دارد.

اولین برنامۀ من، ویژه برنامه‌ای در ماه مبارك رمضان بود كه از گروه دانش پخش شد به نام «پیمانه». با برنامۀ «چهل تكه» جسارتم در برنامه‌سازی بیشتر شد و پس از آن برنامۀ «صبح دانش»، «داخل پرانتز»، «قدمگاه»، «سه در سی» و ...

در سال 1393 در مقام تهیه‌كنندۀ برنامه‌های زندۀ «روز به خیر اقتصاد» و «ویتامین جیم» برنامه سازی را ادامه دادم. در حال حاضر برنامۀ تصویری (ویدئو كست) «پازل» را در حال تولید و پخش دارم.

دسترسی سریع