ملیحه رشیدی

حوزه تخصصی: آیتم ساز و گزارشگری

"گزارشگری را بعد از تكمیل دوره های آموزشی باشگاه رادیویی جوان در سال 92 در رادیو جوان شروع كردم."

متولد سال 1367 – كارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی
گزارشگر و آیتم ساز رادیو

-اخذ مدرك ویراستاری جهاد دانشگاهی رادیو تهران در سال 1387
- تهیه كننده برنامه های بانوی آسمانی /به روایت قصه ها در رادیو جوان
-گزارشگر برنامه های مستند مخاطب/ خاص/ كاوشگر /پاتوق شبانه/ جوان ایرانی سلام/ سر رسید 93 / محله من و ما/ ماه مهربان/ به بركت نام شما/ حالاجوونی/ راه آشنا.
هم اكنون در برنامه"محله من و ما" است.

دسترسی سریع