مجتبی امیری

حوزه تخصصی: نویسندگی -تهیه کنندگی

" کار در رادیو جوان را از سال 1379 شروع کردم."

متولد 1359
نویسنده و تهیه کننده رادیو

-کار خود را با عنوان هماهنگی آغاز نموده و در ادامه به عنوان سردبیر، نویسنده و تهیه کننده همکاری خود را ادامه داد.
- فعالیت در برنامه های: روی خط جوانی، نویسنده/ زیر نور ماه، نویسنده و سردبیر/ ویژه برنامه سحر های شبکه جوان از سال 88 تا 91 ، سردبیر ونویسنده/ برای امشب، نویسنده و تهیه کننده/ به رنگ سپیده، نویسنده و تهیه کننده
در حال حاضر در برنامه های "به رنگ سپیده" و "رادیو همراه" و " اینجا شب نیست" بامداد 1 شنبه است.

دسترسی سریع