فریبرز گلبن

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی

"کار خود را در رادیو از سال 1348 شروع کردم."

تهیه کننده رادیو
متولد 1329 تهران- مدرک تهیه کنندگی رادیو از دانشگاه صدا و سیما (مدرسه عالی تلویزیون سینما)

-از سال 1350 تهیه کنندگی رادیو را آغاز کرد.
-در برنامه های بامدادی رادیو ایران فعالیت داشت.
-همزمان با تاسیس رادیو جوان مشغول به کار در این شبکه شد.
-فعالیت در برنامه های شاخص: عصرانه/ آدینه/ هفت شنبه/ سندس/ موسیقی من و ...
در حال حاضر در برنامه های " چه فرصتی چه شبی"( اینجا شب نیست) بامداد 5 شنبه و "جمعه من" است.

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع