دانیال دانشور

حوزه تخصصی: گویندگی

" از سال 1391 با رادیو جوان همكاری می كنم."

متولد 1366- كارشناسی ارشد عمران
گوینده رادیو

- گوینده ی آیتم برنامه چهار چهار دو
- همكاری با شبكه جوان به عنوان گوینده ، بازیگر ، گزارشگر و آیتم ساز از سال 1391
- فعالیت در برنامه های جوان ایرانی سلام/ پاتوق شبانه/ اینجا شب نیست/ رادیو همراه/ توپ/ رادیو من/ ایستگاه ورزش/ چهار چهار دو/ صبح دانش/ نوشدارو/ بومرنگ/ امروز جشنِ/ دور همی و ... با عنوان های گوینده ، بازیگر ، آیتم ساز و گزارشگر
هم اكنون در برنامه های "چهار چهار دو" و "اینجا شب نیست" بامداد چهارشنبه و "توپ" و "رادیو همراه" است.

دسترسی سریع