فاطمه قنبری

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

كار خود در رادیو را از سال 85 شروع كردم."

كارشناسی‌ارشد فقه و اصول
تهیه كننده رادیو

- نوع همكاری در ابتدا هماهنگی بود
- فعالیت در برنامه های:سلام / واما امشب / رو موج مابمون /خبری در راه است /جوونای معركه/معمولی نیست /به امید تو/ بسیاری از ویژه ها
در حال حاضر در برنامه های "خانه ام همین جاست" و" تو را نفس می كشم"است.

دسترسی سریع