حمید پارسا

حوزه تخصصی: نویسندگی- بازیگری

نویسنده و بازیگر رادیو

متولد 1359 تهران
نویسنده و بازیگر رادیو

- نویسنده و بازیگر در رادیو جوان/ ایران/ تهران/ فرهنگ/ نمایش/ اقتصاد/ سلامت/ صبا
- نویسندگی طنز در روزنامه قانون و نو آوران و ماهنامه خط خطی
- نویسنده و بازیگر برنامه تا جمعه، شبكه یك سیما
در حال حاضر در برنامه "اینجا شب نیست" بامداد شنبه و"جیك و پیك" و"چشام بازه" است.

دسترسی سریع