زهره عبدالرحیم

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

" كار خود در سال 1382 با پایه های نویسندگی، هماهنگی و گزارشگری آغاز كردم و در سال 1386 وارد عرصه ی سردبیری و برنامه سازی شدم".

كارشناس ادبیات فارسی
تهیه كننده و سردبیر رادیو

- دانشجوی رشته ی ادبیات فارسی بود كه سال 1380وارد باشگاه رادیویی جوان شد.
- تكمیل دوره های مقدماتی و گویندگی باشگاه رادیویی جوان
- ازتجربه های موفق او در برنامه سازی: رو موج ما بمون /آپارات /عصر اندیشه/ كسی صدام می زنه / مخاطب خاص
هم اكنون در برنامه های "آبی روشن " و "قرار" و "خانه ام همین جاست" است.

دسترسی سریع