آنچه شما ساخته اید جمعه ها از ساعت 9:00 به مدت 30 دقیقه

آنچه شما ساخته اید

شما یار و همراه رادیو جوان بودین و هستید. پا به پا ، قدم به قدم و شانه به شانه او آمده اید ؛ هر بار به نوعی. حالا شنیدن صدایتان، ساخته هایتان و نوشته هایتان ، تحفه ایست كه بر دیده می گذاریم در آنچه شما ساخته اید.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه كننده : حسین خلیل نژاد
گوینده :محسن دین محمد

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 9:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
آنچه شما ساخته اید