نبض شنبه تا چهارشنبه از ساعت 23:30 به مدت 15 دقیقه

نبض

دنیا دنیای علم است و رسانه ابزار انتقال . نبضِ زندگی هم كه در دل آگاهی می تپد و نبضِ رادیو جوان در دل شما.

ما عامل این انتقال شدیم، از مطب پزشكان تا اطلاعات پزشكی روز بلكه مسیر زندگی سالم را برای شما كوتاه تر كنیم تا نبض زندگیتان با ریتم سلامتی بتپد.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
نویسنده و تهیه كننده : پانته آ چگنی
كارشناس مجری و نویسنده : حجت اله یوسفی
گزارشگر : شهره احمدوند – ناصر یوسفیان
هماهنگی و آیتم ساز: مریم حمزه ای

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 23:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
نبض