شیفت خلوت شنبه تا سه شنبه از ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

شيفت خلوت

دانشمندان ایرانی وظیفه شناس و شریف هستند، باید به آنها اعتماد كنیم +صوت

دكتر اصغرنژاد فرید عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی در رابطه با مسمومیت دانش آموزان، در برنامه "شیفت خلوت": اگر هر كسی از هركجای دنیا كه هیچ مسئولیتی ندارد، بخواهد در چنین موارد اظهار نظر نماید، این اظهار نظر قطعا كارشناسی و علمی نخواهد بود

1401/12/14
|
15:11
|


اصغر نژاد فرید افزود: لذا مبتنی بر آن، دانشمندان ما طبق شواهد عینی از طریق مراكز بهداشتی كه این بچه ها مراجعه كردند، اطلاعات را جمع آوری می كنند. اگر خطری را بیشتر از چیزی كه وجود دارد تصور داشته باشیم و به این علت مدام خطر را ارزیابی می كنیم. ما باید منابعی كه درست و علمی مستند و مستدل هستند را پیگیری كنیم. وزارت بهداشت موظف است به طور منظم همه موارد به این شكل را دریافت و ثبت كند و به مردم به درستی گزارش ارائه و اطلاع رسانی نماید.

اصغر نژاد فرید عنوان كرد: من فكر كنم كه اگر به خیابان بروم، تصادف خواهم كرد، این احتمال وجود دارد كه تصادف رخ دهد اما احتمال وقوع اش كم است، ما باید آن خطر و تهدیدی كه تحت تاثیر این فضا وجود دارد و جوسازی كه خیلی بیشتر از آن چیزی كه هست ارزیابی كنیم، مشكل ساز خواهد شد.

اصغر نژاد فرید اضافه كرد: مثلا منبع گاز یك كارخانه تولید حشره كش منفجر شد و یك منطقه ای را كیلومترها آلوده به گازهای سمی كرده است و یك تعداد زیادی از مردم با آن گازها مسوم شدند و این گاز حشره كش باعث بروز مشكلات بسیار برای تعدادی از مردم شد. كسانی كه در آن فضا تحقیق انجام دادند، عنوان كردند كه از نظر عاطفی و روانی خیلی ها بیشتر از آن كه در آن موقعیت قرار گرفته باشند نگران بودند، بدنه و آسیبی كه ممكن بود، تجربه كنند به نسبت آسیب دیده ها بیشتر بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی تصریح كرد: سرمایه ای به لحاظ علمی در اختیار این مجموعه قرار گرفته و قطعا این مجموعه تمام تلاش خود را می كند كه این پدیده را اولا درست تشخیص دهند و اقدامات مناسب برای این وضعیت كه بُعد بهداشتی دارد را انجام دهند.

وی ادامه داد: نگرانی و اضطراب بیش از اندازه می تواند جسم را تشدید كند. نگرانی، ترس از مرگ و بیماری می تواند آسیب جبران ناپذیری به جان ما بزند. زمانی كه جانبازان ما در جزیره مجنون بمباران شیمیایی شدند، خود من كسی بودم كه این افراد را از فرودگاه به بیمارستان بقیه الله منتقل كردم و به آنها اسكان دادیم و كاملا آن بوی مواد شیمیایی و آن تاول ها را از نزدیك لمس كردم.

دكتر اصغر نژاد فرید در پایان اشاره كرد و گفت: باید حواسمان باشد كه اخباری كه اخبار نگران كننده و بی ربط است و می تواند نگرانی های ما را تشدید كند، نسبت به آن هوشیار باشیم و اجازه ندهیم كه وضعیت ما را از همین حالتی كه هست بدتر كند.دانشمندان ما شریف ترین وظیفه شناس ترین افراد هستند و راجع به این موضوع علم واطلاعات كافی دارند، مرجع علمی بسیار خوبی داریم و باید به آنها اعتماد كنیم كه كار درست پیش برود.

دسترسی سریع
شیفت خلوت