صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

منحصر به فرد این هفته اختصاص دارد به پهلوان نامدار «حاج محمدرضا طالقانی»

بشنوید این گفتگوی داغ را، امشب، جمعه 20 مهرماه، ساعت 22

تهیه کننده: الهام وحدت
مجری: مهدی مفیدی
هماهنگی: بابک شکری

مرتبط با این خبر