صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

شهیدمصطفی حلوایی، فرمانده گردان شوش، اولین حضور در جبهه تیرماه 1360در جبهه میمک بود و در عملیات‌های بیت‌المقدس، رمضان، محرم، والفجر و خیبر فرمانده عملیات بود و در عملیات خیبر به شهادت رسید. روحش شاد.

حلوائی با شروع بسیج به فرمان امام و هسته‌‌های مقاومت دانش آموزی پیوست و با علاقه‌ی فراوان پس از فراگیری فنون نظامی خود به آموزش پرداخت و به تربیت و آموزش نیروها جهت اعزام به سنگرهای دفاع مقدس مشغول شد. اولین حضور مصطفی در جبهه‌های نبرد به تاریخ 23 تیر60 بود. او به جبهه میمک اعزام شد و حدود 10 ماه یکسره در خط آتش به دفاع از آرمان‌های انقلاب در مقابل تجاوز بیگانگان پرداخت.
پس از آن در تاریخ 16تیر61 به جبهه جنوب اعزام شد و تا آخر آنجا ماند. جرئت و شهامت و استعداد سرشار، از حلوائی قهرمانی شایسته و الگویی مناسب ساخته بود. چون مصطفی ورزشکار هم بود و در رشته‌های فوتبال و کشتی افتخارهایی نیز به دست آورده لذا روحیه‌ی پهلوانی و مقاومت را در هم آمیخت.
روحیه‌ی مقاومت و خستگی ناپذیر او همیشه قابل تحسین بود. در همه جای جبهه مصطفی را می شناختند چون او در عملیات های زیادی مانند شوش، بیت المقدس، رمضان، محرم، والفجر مقدماتی، والفجر 4 و خیبر با سمت فرماندهی گردان شرکت کرد.
در عملیات خیبر سردار شهید مصطفی حلوایی با نیروهای تحت فرمانده ای خود حماسه سازی کرد و سرانجام با دریافت پاداش سه سال حضور در جبهه حق علیه باطل به درجه‌ی شهادت نائل شد و به کاروان شهدا پیوست.

مرتبط با این خبر

  • ارتش نمونه

  • وقتی ارتفاع برایشان بی معنیست

  • رادارهای کنترل شکاری در تخصصش بود

  • شکوه حماسه نصر

  • شرایط سخت را به زانو درآورد

  • کماندویی که خرمشهر را گورستان تانک های عراقی کرد

  • لاله‌های جنگجوی آبی

  • شکوه حماسه خیبر

  • شهید محسن دین شعاری

  • شکوه عبور از اروندرود