عصر من شنبه تا پنجشنبه از ساعت ساعت 15 به مدت 45 دقیقه

ادبیات پایداری سرخم نکردن یادگاری از ادبیات کهن

سر خم نکردن در برابر ظلم را در ادبیات ازشاهنامه تا اشعارپروین اعتصامی به وفور می بینیم. این تفکر ادامه می یابد تا دوره مشروطیت و پس از آن که در دوره انقلاب اسلامی و شاعران معاصر به اوج می رسد."عصرمن" دیروز ادبیات ظلم ستیزی را بررسی کرد.

1397/08/13
|
11:30

به گزارش گروه چندرسانه ی رادیو جوان،سر خم نکردن در برابر ظلم و ستم را در ادبیات فارسی ازشاهنامه تا اشعارپروین اعتصامی به وفور می بینیم. این تفکر ادامه می یابد تا دوره مشروطیت و پس از آن که در دوره انقلاب اسلامی و شاعران معاصر به اوج خود می رسد."عصرمن" دیروز ادبیات ظلم ستیزی را بررسی کرد.

ظلم امری نکوهیده و مخالف فطرت انسانی است و انسان ها آن را برنمی تابند. دین اسلام نیز همواره بر حفظ عزت و حرمت انسان ها تاکید داشته است. اگر چه ظلم ستیزی در ادبیات فارسی بازتاب داشته است و ویژه شعر شیعی نیست، اما در آثار شاعران شیعه به لحاظ آثار تربیتی و نیز حساسیت شیعیان، تشخص و تمایز جدی پیدا کرده است.

اتحاد به ملتی اختصاص ندارد و از ابتدای تاریخ که اجتماع مدنی مردم صورت گرفته اتحاد بحث جدی در ایران بوده است. عدالت‌خواهی بحثی ذاتی است سرشت عدالت‌خواه انسان به طبع در ادبیات نیز نمایان شده و ادبیات فارسی آئینه تمام‌نمای عدالت‌خواهی و استکبارستیزی است. شاعرانی چون عنصری و رودکی که جز شاعران درباری محسوب می‌شوند در شعرهایشان ازحکمرانان خواهان رفتار عادلانه بودند و از مردم نیزمی‌خواستند با هم متحد باشند، در کتاب نصیحت الملوک غزالی به لحاظ دینی و اسلامی نصایح و مطالبی در دولت را به مردم معرفی می‌کند. بحث اتحاد و مبارزه با ظالم و ستمکار در ادبیات ریشه تاریخی دارد که در برخی، شاعران با آگاهی بیشتری صورت گرفته، در شاهنامه فردوسی اساس کتاب عدالت خواهی‌، ظلم ستیزی و هویت ملی مردم ایران است.


شخصیت‌های شاهنامه هر کدام نماد یک موضوع است به طور مثال کی خسرو نماد عدالت، ضحاک نماد ستم خواهی و کاوه نماد اتحاد و اتفاق ملی علیه ستمگری به نام ضحاک است که او را از تخت به زیر بکشند، برهمین موضوع دلالت می کند.در حوزه ادبیات عرفانی حافظ شاعری برجسته است که از ستمگران به بدی یاد می‌کند و مردم چنین حکومتی که افرادی عدالت خواه نیستند را قبول ندارند، حافظ پادشاهی یعقوب‌الدین را می‌نکوهید و زیر بار حکومت امیر بارز نمی‌رفت در یکی از غزلیاتش که شرح فعل و انفعالات جمعی از دولتمندان عهد اوست، می‌گوید:
دانی که چنگ وعود چه تقریرمی‌کنند پنهان خورید باده که تعریز می‌کنند
یکی دیگر از شاعران عدالت‌خواه ناصر خسرو است که مبارزات طولانی در زمان خود داشته است و به دلیل مخالفتش و ناامنی منطقه خراسان به حالت تبعید زندگی می‌کرد.


در عصر مشروطیت بحث عدالت خواهی، مبارزه با ظلم ستیزی، حقوق شهروندی و ...به شکل علمی‌تری مطرح شد و مطرح‌ترین شاعر مشروطه می‌توان به ملک‌الشعرای بهار اشاره کرد که در آن دوران می‌گوید: ایران و آزادی سخن گفتن خطاست،کار ایران با خداست.

انتهای پیام/

دسترسی سریع
عصر من