کیلومتر 88 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 15 دقیقه

چقدر متواضع باشیم خوب است؟ ابلیس از آن می ترسد

تواضع موجب نشر ارزش ها، و مایه شرافت و کرامت، و زینت انسان های والا است و موجب وقار و آرامش، و جوشش چشمه های حکمت در روح و روان، و دوستی وسلامتی، وفورنعمت می شود و اسلحه ای نیرومند در برابر نیرنگ های ابلیس است که باعث افزایش عقل می شود.

1397/02/24
|
10:42

به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ تواضع موجب نشر ارزش ها، و مایه شرافت و کرامت، و زینت انسان های والا است و موجب وقار و آرامش و رفعت مقام، و جوشش چشمه های حکمت در روح و روان، و دوستی وسلامتی، وفورنعمت می شود و اسلحه ای نیرومند در برابر نیرنگ های ابلیس است که باعث افزایش عقل می شود.

تواضع در اصل از واژه وضع که به معنی فرونهادن است گرفته شده، از این رو به زایمان زنان به وضع حمل تعبیر می شود، و مفهوم آن از نظر اخلاقی این است که انسان باید خود را در برابر خدا و خلق خدا پایین تر از موقعیت خود قرار دهد، فروتنی و فرو روحی کند، و ضد آن تکبر و بزرگ نمایی و فخرفروشی است که از صفات رذیله، و مایه و پایه انحرافات فکری و عملی بسیار زشت است.البته باید توجه داشت - چنان که خواهیم گفت - تواضع به معنی خواری و ذلیل نشان دادن خود نیست که ضد ارزش و مورد نکوهش می باشد چنانکه ذکر می شود.

از نشانه های تواضع این است که انسان در برابر مردم، خوش رو، خوش برخورد است، و هنگام معاشرت و جدا شدن از آنها، با روی باز و دل پذیر روبه رو یا جدا می شود، و جداییش محبت آمیز است، نه از روی بی اعتنایی که موجب کینه و کدورت شده، و از نشانه های خصلت زشت تکبر و خود شیفتگی است. "کیلومتر88" دوشنبه 24 اردیبهشت را بشنوید.

انتهای پیام/

دسترسی سریع
کیلومتر 88