منهای نفت هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

منهاي نفت

بیكاری بیکاران خاموش در روز روشن

جوانان غیرشاغلی که نه مشغول کارآموزی هستند و نه مشغول تحصیل، نوعی از بیکاران خاموش محسوب می‌شوند که جایی در آمارهای رسمی بیکاری ندارند.وزارت کار می گوید، این شاخص در نیمه اول دهه جاری روند کاهشی داشته است."منهای نفت" بررسی می کند.

1397/03/22
|
14:51

به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ جوانان غیرشاغلی که نه مشغول کارآموزی هستند و نه مشغول تحصیل، نوعی از بیکاران خاموش محسوب می‌شوند که جایی در آمارهای رسمی بیکاری ندارند. اما سازمان بین‌المللی کار برای برآورد این بخش از جمعیت جوان، از شاخص NEET استفاده می‌کند. براساس گزارش وزارت کار، این شاخص در نیمه اول دهه جاری روند کاهشی داشته است؛ اما همچنان از نقطه بهینه فاصله قابل‌توجهی دارد؛ به‌طوری‌که از هر 3 جوان ایرانی در سال 95، یک نفر از آنها مشغول به هیچ یک از 3 گزینه کار، تحصیل و کارآموزی نبوده است.

«جمعیت بیکار» شاید نشان‌دهنده کاملا صادقی از وضعیت نیروی کار جوان نباشد، چرا که در محاسبه جمعیت بیکار، جوانان غیرفعالی که مشغول به تحصیل نیستند و در شغلی کارآموزی نیز نمی‌کنند، دیده نمی‌شود. از همین رو سازمان بین‌المللی کار از شاخصی به نام NEET برای محاسبه سهم جوانان بیکاری که نه تحصیل می‌کنند و نه کارآموزی، استفاده می‌کند. این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده عمق بیکاری باشد.

مطابق گزارشی که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر کرده است، سهم این جوانان از سال 90 تا 95، در ایران کاهش 2 درصدی یافته اما همچنان با وضعیت مطلوب فاصله معناداری دارد. چرا که در سال 95 بیش از یک سوم از جوانان ایرانی نه شغلی داشتند و نه مشغول به تحصیل و کارآموزی بودند. این تصویر حتی از کشورهایی مانند مصر و بنگلادش نیز بدتر است. آسیب‌پذیرترین جوانان این گروه دسته‌ای هستند که از یافتن شغل دلسرد شده‌اند و به کارآموزی و تحصیل نیز تمایلی ندارند؛ این گروه در معرض رفتارهای خطرناک اجتماعی قرار دارند.
شاخصی از حاشیه راندن جوانان

در بررسی وضعیت بازار کار جوانان، معمولا از سه شاخص بیکاری، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار جوانان استفاده می‌شود. اما این آمارها صرفا گویای بخشی از نیروی کار بالقوه جوانان هستند، چرا که بسیاری از نیروی جوان وجود دارند که به دلایل گوناگون و با وجود میل باطنی خود نتوانستند وارد بازار کار شوند و جزو جمعیت غیرفعال به حساب می‌آیند. به همین علت سازمان بین‌المللی کار شاخص دیگری را به نام NEET برای جوانان تعریف کرده است. این شاخص بیانگر سهم جوانان 24-15 ساله‌ غیرفعال و بیکاری است که نه در حال تحصیل‌ هستند و نه در حال کارآموزی. شاخص مذکور کمک می‌کند تا تصویری دیگر و فهم وسیع‌تری از بازار کار جوانان در ترکیب با میزان بیکاری جوانان، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار فراهم شود. جمعیت بیکار به دسته‌ای از جمعیت فعال اقتصادی گفته می‌شود که قادر به یافتن شغل نیستند. اما میزان NEET، دو تفاوت با جمعیت بیکار دارد. نخست آنکه بیکاران مهارت‌آموز در این شاخص لحاظ نمی‌شوند و دوم اینکه جمعیت غیرفعالی که تحصیل نمی‌کند، جزو مشمولان این شاخص قرار می‌گیرند.

به تعبیر ساده‌تر، می‌توان این تصور را داشت که NEET در واقع شامل افرادی می‌شود که در فرهنگ عامیانه و در جامعه به‌عنوان بیکار شناخته می‌شوند.مفسران معتقدند که شاخص NEET مناسب‌ترین معیار برای نشان دادن واقعیت‌های اقتصادهای در حال ظهور با خطر بیکاری یا عدم فعالیت است. کم بودن تعداد مشمولان این شاخص نشانگر گذر سالم از مدرسه به کار است، در حالی که هر چه تعداد مشمولان شاخص بیشتر باشد، به حاشیه رانده شدن جوانان را خبر می‌دهد. تحلیلگران معتقدند که زیاد بودن میزان NEET در قیاس با میزان بیکاری جوانان به معنی این است که تعداد زیادی از جوانان ناامید از کار بوده یا امکان دسترسی به آموزش و مهارت‌آموزی را ندارند.

انتهای پیام/

دسترسی سریع
منهای نفت