گل یا پوچ پنج شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

فسیلی به اندازه یك اتوبوس كشف فسیل نوعی حیوان دریایی به اندازه ی یك اتوبوس

بقایای این موجود غول پیكر دریایی، كه متعلق به عصر دایناسور ها بوده است، در روسیه پیدا شده و بسیاری از تصورات درباره ی سیر تكاملی موجودات دریایی را تغییر داده است.

1396/04/28
|
16:09
|

بقایای این موجود غول پیكر دریایی ، كه متعلق به عصر دایناسور ها بوده است ، در روسیه پیدا شده و بسیاری از تصورات درباره ی سیر تكاملی موجودات دریایی را تغییر داده است.
این جانور عظیم الجثه، دارای سری به طول حدود 1.5 متر بوده است . بیشتر سر این جانور را ساختاری شبیه به یك منقار بلند و باریك تشكیل داده . این ساختار، چیزی شبیه به دلفین‌های رودخانه‌ای امروزی است.
طبق تحقیقات ، این حیوان در دسته ی پلیسور ها گنجانده شده است.
پلیسورها در زمان دایناسور ها و در دوره ی ژوراسیك جزو درندگان بشمار می رفتند و شكل بدنی غیر معمولی داشتند. آنان دارای چهار باله و یك نیم تنه ی سفت و گردنی در اندازه های مختلف بودند.
تحقیقات بر روی این فسیل نشان میدهد كه جانوران مذكور مدت ها بعد از انفراض دایناسور ها یعنی حدود 66 میلیون سال پیش از بین رفته اند.

دسترسی سریع
گل یا پوچ