فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

فصل اول «فصل اول» و محدوده‌ها و جغرافیای بازار فروش

دوشنبه 14 بهمن 98 فصل اولُ با موضوع محدوده‌ها و جغرافیای بازار فروش بشنوید.

1398/11/14
|
12:09
|

محدودۀ قسمت بازار یعنی این كه در قسمتی مشخص از بازار چه نوع رقابتی وجود داره؟ و محدودۀ جغرافیایی به این مسئله می‌پردازه كه در دامنۀ جغرافیایی فعالیت كسب و كار چه نوع رقابتی هست؟ موضوع گفتگو و بحث این قسمت از برنامۀ فصل اوله و قراره این مفاهیمُ با رویكردی كاربردی برای بهبود كسب و كار بررسی كنیم.

فصل اولُ هر روز هفته از شنبه تا چهارشنبه بشنوید. ضمنا می‌تونید از طریق سایت رادیو جوان و بخش آرشیو برنامه‌ها این قسمت و قسمت‌های دیگر رو دریافت كنید.

تهیه كننده: علی نوبخت
گوینده: هستی‌دخت توكل
گزارشگر: فریبا آیینیدسترسی سریع
فصل اول