صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

یکشنبه 15 مهر «فصل اولُ» با موضوع ارتقای کیفیت آموزش بشنوید.

هوشمندسازی مدارس یکی از راه‌های رسیدن به توسعه‌ی پایدار و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه‌ است. در صورتی‌ که در مناطق محروم هم با جدیت پیگیری بشه باعث ارتقای کیفیت زندگی اونها می‌شه و زمینه‌ساز جهش اقتصادی و اجتماعی بزرگی هم می‌شه.
در این قسمت از «فصل اول» به روش‌ها و جنبه‌های گوناگون ارتقای کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی از طریق فناوری‌های آموزشی می‌پردازیم.
شما می‌تونید این برنامه و قسمت‌های دیگرُ از سایت رادیو جوان و بخش آرشیو برنامه‌ها دریافت کنید.

گوینده: خانم پروین کرمی
کارشناس: خانم دکتر اشرف زهره وند
تهیه کننده: علی نوبخت

مرتبط با این خبر

  • «فصل اول» 19 آذر و تقویت فرهنگ پژوهش

  • زنگ مهارت در کدام مدارس زده شد؟

  • «فصل اول»

  • «فصل اول»

  • «فصل اول»

  • نخبه هایی که از آنها بی خبریم

  • حرفِ "ایجاد فناوری در مدارس" فقط حرف است؟

  • «فصل اول»

  • «فصل اول»

  • «فصل اول»