صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

دو الگوی زندگی وجوددارد: تک‌روی و خیرفردی دست‌جمعی و خیر جمعی. انسان فراتر از این دو الگو را انتخاب کرده آنجا که منافعی فردی درمیان است حرکت فردی و تک روی می‌کند و آنجا که به مصلحت است نیاز و خیر جمعی را در نظر می گیرد.

انسان‌ها از همان آغاز آفرینش پی بردند که هوش و استعداد و توانمندی‌های نهفته در درون هر فرد، در فرآیند زندگی اجتماعی و ارتباط میان افراد شکوفا می‌شود و شکل می‌گیرد. از این رو، رشد و کمال و شکوفایی ابعاد وجودی انسان نیز تنها در پرتو زندگی اجتماعی و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی امکان‌پذیر است. با توجه به سودمندی زندگی اجتماعی و این که در بسیاری از موارد، مسیر سعادت فرد از اجتماع می‌گذرد، ضرورت زندگی اجتماعی آشکار می‌شود. در روان‌شناسی، جنبه‌ی اجتماعی هر فرد، اساس زندگی وی را تشکیل می‌دهد. به همین جهت از نگاه این دانش، مهم‌ترین بعد شخصیت آدمی، بعد اجتماعی اوست. از دیدگاه روان‌شناسان یکی از نیازهای روانی انسان، پیوند‌جویی یا داشتن ارتباط با سایر افراد است.

مرتبط با این خبر

  • اشتغال وقتی بلا به دور باشد

  • فصل اول 29 خرداد 97

  • برکت دست یاری می‌خواهد

  • همدلی شاهراه خیر جمعی

  • حال اقتصاد مردمی که پای اقتصاد مقاومتی ایستاده اند

  • سر نخ حقوق مصرف کنندگان کی به دولت خواهد رسید؟

  • حق کشی با رسم ایده دزدی

  • فصل اول 31 اردیبهشت 97

  • تاریخ کارگر ایرانی را بهتر می شناسد

  • آیا می توان ارزش‌های ایرانی و اسلامی را در ادبیات فارسی برجسته کرد؟