سه سوت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 10 دقیقه

تو سه سوت به نتیجه برسید!

تجربه ای كوتاه و شیرین در كنار رادیوجوان با برنامه ی سه سوت

1395/11/10
|
14:42
|

سه سوت شروع میشه ...
سه سوتم تموم میشه ...
كوتاه و شیرین ...
شما رو به شنیدن این برنامه ی نمایشی پانزده دقیقه ای دعوت میكنیم ...
بازیگران: آسیه گرجی، امیر زنده دلان
مجری بازیگر: امیرعضد

دسترسی سریع
سه سوت