صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

نارسایی تنفسی به معنای عدم کفایت تبادل گازها به وسیله دستگاه تنفسی است که در نتیجه، سطح شریانی اکسیژن, دی اکسید کربن یا هر دو از محدوده نرمال خارج می‌شود.

افت اکسیژن خون با اصطلاح هیپوکسمی شناخته می‌شود. افزایش سطح شریانی دی اکسید کربن نیز هیپرکاپنه خوانده می‌شود. بازه‌های نرمال عبارتند از: فشارنسبی اکسیژن شریانی (PaO2) بیش از 80 میلی‌متر جیوه (11 کیلو پاسکال) و فشارنسبی دی اکسید کربن شریانی (PaCO2) کمتر از 45 میلی‌متر جیوه (6٫0 کیلو پاسکال). نارسایی تنفسی براساس عدم وجود یا وجود هیپرکاپنه به ترتیب نارسایی تنفسی نوع I و نارسایی تنفسی نوع II خوانده می‌شود.در اثر اختلال تنفسی ناشی از بیماری‌های ریوی و قفسه سینه (و نیز در تعدادی از بیماری‌های دیگر که باعث اختلال تهویه شوند) کار قلب راست زیاد می‌شود. کاهش مقدار بستر عروقی و افزایش فشار شریان ریوی به علل گوناگون (از جمله هیپوکسمی) عامل مهم تغییراتی است که در ساختمان و کار قلب راست پیدا می‌شود. اگر روند اختلال تنفسی کند و مزمن باشد تغییرات حاصله در قلب را قلب ریوی (Cor pulmonale) می‌نامند. در نتیجه عضله قلب راست ضخیم و بزرگ می‌شود (هیپرتروفی بطن راست). اگر بیماری به‌طور حاد پیدا شود (مثلا در آمبولی وسیع ریه) نارسایی قلب راست به‌طور حاد پدیدار می گردد و قلب راست گشاد می‌شود اما فرصتی برای هیپرتروفی آن نخواهد یافت.

مرتبط با این خبر

  • در برنامه نبض جمعه بیستم مهر درباره تشخیص و درمان رایگان ایدز صحبت شد

  • در برنامه نبض پنجشنبه نوزدهم مهر درباره برخورد با معتادان مقاوم به درمان صحبت شد

  • در برنامه نبض چهارشنبه هجدهم مهر درباره زگیل و گزش حشرات صحبت میکنیم.

  • در برنامه نبض دوشنبه شانزدهم مهر درباره کبد چرب صحبت میکنیم

  • در برنامه نبض یکشنبه پانزدهم مهر درباره تب کریمه کنگو صحبت شد

  • در برنامه نبض شنبه هفتم مهر درباره رژیم غذایی صحیح برای کاهش وزن صحبت شد

  • در برنامه نبض چهارشنبه چهارم مهر درباره درمان بیماری بَرَص صحبت میکنیم

  • در برنامه نبض سه شنبه سوم مهر درباره درمان دیسک کمر صحبت شد

  • در برنامه نبض دوشنبه دوم مهر درباره درمان خونریزیهای گوارشی صحبت میکنیم

  • در برنامه نبض یکشنبه اول مهر درباره زانو درد صحبت میکنیم