رمز الفبا یكشنبه ها از ساعت 21:00 الی 21:45 به مدت 45 دقیقه

رمز الفبا

مسابقه رمز الفبا با رویكرد مسابقه پیامكی ابداع شده و با طرح سوالات و پخش آیتم های مختلف سعی در بالا بردن مهارت های زندگی و اطلاعات عمومی شنوندگان را دارد

1395/02/06
|
11:41
|

این هفته حرف طلایی " ت "

دسترسی سریع
رمز الفبا