عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

مروری بر طبقات اجتماعی دوره ساسانیان در عبور از تاریخ

نگاهی به زندگی مردم و طبقات اجتماعی دوره ساسانیان به روایت خسرو معتضد

1395/05/26
|
16:36
|

عبور از تاریخ از شنبه سی ام مرداد با روایت خسرو معتضد ، پنج روز ، به زندگی مردم و طبقات اجتماعی دوره ساسانیان می پردازد.
عبور از تاریخ هر روز از رادیو جوان ساعت 12

دسترسی سریع
عبور از تاریخ