صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد یكشنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

با شنیدن صدای عبور کامیون و برخورد چند جسم فلزی داخل کامیون خاطره آن سالها در ذهن متولدین سالهای شصت به قبل بیدار می‌شود که روزی و روزگاری نه چندان دور کودکان دهه شصت به قبل، گوش به زنگ کامیونهای حمل گاز بودند.

به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ارسطو که نظریه های فیلسوفان یونانی پیش از خود را خلاصه کرده بود عقیده داشت که همه مواد موجود در زمین از چهارعنصر خاک،آب،آتش آزمایشهای مربوط به هوا حاصل شده است.

دانشمندان قرنها گازها را نوعی آزمایش های مربوط به هوا با ناخالصی های گوناگون می دانستند و تا قرن هفدهم این نام از زبان یونانی وام گرفته شد و به آن نام گاز اطلاق گردید. حال در برنامه "راهکار" گاز موضوع برنامه قرار گرفته شده است. نه به عنوان سوخت فسیلی و انرژی که می دانیم روزی نه چندان دور به اتمام خواهد رسید و از قضا خیلی هم با ارزش و اهمیت است در زندگی انسان. بلکه به عنوان نوستالژی بچه های دهه شصت به قبل.

با شنیدن صدای عبور کامیون و برخورد چند جسم فلزی داخل کامیون خاطره آن سالها در ذهن متولدین سالهای شصت به قبل بیدار می‌شود که روزی و روزگاری نه چندان دور کودکان دهه شصت به قبل، گوش به زنگ کامیونهای حمل گاز بودند.

یعنی کسانی که در اوج بازی و سرگرمی خود با شنیدن صدای کامیون حمل کپسولهای گاز فریاد می زدند و بزرگتر ها را از آمدن این کامیونها مطلع می کردند و گاهی هم خود به کمک والدین می شتافتند. راهکار را شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20 به مدت 30 دقیقه بشنوید.

انتهای پیام/

مرتبط با این خبر

  • راهکاری برای رشد و پیشرفت

  • حرف بی سند و مدرک ممنوع

  • شما مقابل دوربین برنامه‌ی «راهکار» قرار دارید

  • بهره‌وری بالا برابر است با حواس پرتی بالا

  • راهکاری برای نظافت و بهداشت در رادیو جوان

  • عینک خوب دیدن رسید

  • قیچی و روبان قرمز باب شد!

  • راهکاری برای تمارض

  • مدیریت نبودش فاجعه، بودنش گلستان

  • اجازه گرفتن