فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

فصل اول توصیف و تحلیل پایه در طرح مکتوب کسب و کار

یکشنبه 14 مهر فصل اولُ با موضوع توصیف و تحلیل پایه در طرح مکتوب کسب و کار بشنوید...

1398/07/14
|
15:26

رسا بودن و شفافیت محتوا و هدف در یک طرح مکتوب کسب و کار یکی از مهمترین ویژگیهاست. برای این منظور لازمه که به جزئیات مختلفی توجه کنیم. به عنوان مثال استفاده از توصیف مناسب و داشتن تحلیل موضوعی اولیه از بخشها و اهداف کسب و کار اهمیت زیادی داره. امام حالا سوال اینه که چطور فعالیت خودمون رو توصیف و تحلیل کنیم؟!...

فصل اولُ هر روز هفته از شنبه تا چهارشنبه بشنوید.ضمنا میتونید از طریق سایت رادیو جوان و بخش آرشیو برنامه ها این قسمت و قسمتهای دیگر رو دریافت کنید...

تهیه کننده: علی نوبخت
گوینده: پروین کرمی
گزارشگر: فریبا آیینی

دسترسی سریع
فصل اول