ساختمان پزشكان شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو جوان

ساختمان پزشكان

بررسی مسائل مربوط به سونوگرافی جنین

مادر برای اولین سونوگرافی چه زمانی باید مراجعه كند؟!
یك مادر باردار در طول زمان بارداری چند بار باید سونوگرافی كند؟!
زمان بررسی غربالگری چه زمانی است؟!

گفتگو با دكتر حجت الله خواجه پور متخصص رادیولوژی در رابطه با مسائل سونوگرافی جنین.

1402/06/05
|
14:36
دسترسی سریع
ساختمان پزشكان