رادیوم شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

راديوم

مغز ما و بعد چهارم

در این قسمت رادیوم با هم در مورد بعد چهارم و مغز بشنویم.آیا مغز ما یعد چهارم را درك میكند؟

1400/05/23
|
13:16
دسترسی سریع
رادیوم