رادیوم شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 به مدت 60 دقیقه

آشنایی بهتر با فناوری های نانو به مناسب نمایشگاه فناوری های نانو

بررسی محصولات غرفه های جذاب و بحث برانگیز در نمایشگاه فناوری های نانو
تاثیرات فناوری های نانو در زندگی روزمره ما.
پیشرفت های بزرگ در حوزه نانو داروها.

گفتگو با محمد باقری مطلق رئیس گروه ترویج ستاد توسعه فناوری های نانو و میكرو در رابطه با نمایشگاه فناوری های نانو در نمایشگاه بین المللی تهران.

1402/08/19
|
12:40
دسترسی سریع
رادیوم