جوان شهر دو شنبه - چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو جوان

جوان‌شهر

كتاب كجای زندگی ماست؟

نقش كتاب در جامعه امروز ایران موضوع «جوان شهر» رادیوجوان

با حضور آقایان مصطفی وثوق كیا و سید سعید میرمحمدصادق علل، دوری مردم ایران از كتاب و كتابخوانی در «جوان شهر» بررسی شد.

1399/11/14
|
21:37
دسترسی سریع
جوان‌شهر