آفساید شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

آفسايد

سرنوشت مدیران بی کفایت در فوتبال ایران

گفت و گو با آقای کاظم اولیایی کارشناس ورزشی دربارۀ کارنامه ضعیف مدیران.

1400/07/12
|
08:01
دسترسی سریع
آفساید