کارت دعوت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت یك ساعت

رادیو جوان

كارت دعوت

تولید کننده آجیل شود

آقای بندر چی تولید کننده آجیل شور در کشور .... شغل آجیل فروشی و شور کردن آجیل ها کاری است که 41 ساله آقای بندر چی انجام می دهد ... پیشرفت در کار و تکنیک برای هر کاری

1398/05/26
|
15:12
دسترسی سریع
کارت دعوت