کارت دعوت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت یك ساعت

رادیو جوان

كارت دعوت

تولید شیشه و قدمت آن

در کارت دعوت رادیوجوان آقای زوجاجی دبیر صنعت شیشه کشور از قدمت 62 ساله صنعت شیشه و کاربردهای متفاوت آن در کشور توضیحاتی را ارائه کرد .

1398/05/15
|
11:50
دسترسی سریع
کارت دعوت