پازل شنبه از ساعت 12:00 به مدت 5تا 8 دقیقه

رادیو جوان

پازل

سومین تکه‌ی پازل جوان

چگونه می‌توان کاری کرد که استعدادهای ما در جای درست در پازل زندگیمون قرار بگیرن؟

همه‌ی انسان‌ها در حرفه یا کاری استعداد دارند، اما معمولاً در شناخت آنها موفق نیستند. اغلب اوقات استعدادها برای ما پنهان و ناشناخته باقی می‌مانند. این استعدادها در برابر چشم ما هستند، اما در شناخت آنها موفق نیستیم و آنها را فراموش می‌کنیم.

حال سوال اصلی اینجاست که استعدادهای پنهان خود را چگونه بشناسیم و چگونه آنها را پرورش دهیم؟ اگر استعداد پنهان خود را بشناسیم به منبعی غنی دست پیدا خواهیم کرد و در همه‌ی جوانب زندگی از آن بهره خواهیم برد. خواه در تلاش برای پیدا کردن شغل مناسبی باشیم، خواه بخواهیم مهارت جدیدی را در خود رشد دهیم، اولین عاملی که ما را یاری خواهند کرد استعدادهای ما هستند.

همیشه فکر می کنیم استعدادهای ما بزرگترین قطعه‌های گمشده پازلمون هستند، خوبه بدونیم که این تکه‌ها فقط استعدادن یا دغدغه؟ حاضریم چقدر وقت براشون بگذاریم؟ حاضریم چه قطعه‌های دیگه‌ایُ در پازلمون جابه‌جا کنیم؟
قطعه‌ی سوم، قطعه‌ی علاقه‌هاست.

در صفحه‌ی رسمی پازل را دنبال کنید: pazel_java@

1397/11/28
|
10:03
دسترسی سریع
پازل