پازل شنبه از ساعت 12:00 به مدت 5تا 8 دقیقه

تصمیم گیری درست در سنین مختلف

خیلی وقت ها فکر میکنیم چهارسال یا دو سالی که دانشگاه رفتیم به هدر رفته چون دانش کافی کسب نکردیم یا کار مرتبط با رشتمون پیدا نکردیم یا فکر می کنیم استعدادمون تو یه رشته دیگه ای تعریف شده...

آیا این باور درست؟
در تکه اول پازل به این پرسش پاسخ می دهیم.

1397/10/22
|
12:23
دسترسی سریع
پازل