صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ندارد به مدت 4 دقیقه

هیچ انسانی نباید در زندگی ملاحظه بیش از حد به خرج دهد تا بتواند رضایت دیگران رو جلب کنه . این یعنی نادیده گرفتن خود در زندگی که می تواند از لحاظ روحی و شخصیتی به فرد آسیب برساند

مرتبط با این