صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ندارد به مدت 4 دقیقه

رابطه موازی یکی از مشکلات عدیده زندگی زناشویی است . حل این مشکل تنها با خواستن و کنارگذاشتن ترس حاصل می شود، پس هیچ وقت به رابطه موازی برای حل یک مشکل زناشویی نگاه نکنید

مرتبط با این