صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ندارد به مدت 4 دقیقه

در زندگی ، رفتار پدر و مادر ملاک مهم در زندگی آینده فرزند است . درست وقتی که در زندگی پدر یا مادر دیگر نباید احساس فردیت کنند و با تشکیل " ما " به فکر عزت نفس فرزندان باشند

مرتبط با این