صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ندارد به مدت 4 دقیقه

در زندگی ممکن است خیلی از اوقات افراد پیرامون نیازمند کمک باشند اما چه خوب است نیاز سنجی را در زندگی فراموش نکنیم

مرتبط با این