روی سوم هر روز از ساعت ندارد به مدت 4 دقیقه

رادیو جوان

روي سوم

خواستگاری صرف فعل خواستن است

ازدواج، خواستگاری، تشکیل زندگی. مثلثی که شاید برای برخی ترس آور باشد اما کمی با تعقل و تفکر می‌توان بهترین راه را انتخاب کرد تا از ترسیم سیاهی در ذهن به روشنی حقیقت زندگی دست یافت

1397/09/12
|
14:09
دسترسی سریع
روی سوم