صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ندارد به مدت 4 دقیقه

خیلی از کارهای روزانه ما مطابق میل نیست اما شرایط ایجاب میکنه رفتارهای اتومات زندگی را متوقف کنیم تا به خواسته مورد نظرمون نزدیک شویم

مرتبط با این