مثل ها و متل ها هرروز از ساعت متغیر به مدت 2 دقیقه

رادیو جوان

مثل ها و متل ها

نیاورده نمی بره

حكایت روستایی خسیسی كه وقتی به شهر می رود دلش نمی خواهد از خانه دوست و فامیل دل بكند.

1397/10/23
|
13:02
دسترسی سریع
مثل ها و متل ها