مثل ها و متل ها هرروز از ساعت متغیر به مدت 2 دقیقه

رادیو جوان

مثل ها و متل ها

نیم من پای خودت

شغالی که مرغی را می دزدد و صاحب مرغ فریاد می کشد مرغ نیم منی ام را شغال برد و دامه ماجرای شغال و روباه

1397/10/22
|
12:36
دسترسی سریع
مثل ها و متل ها