صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هرروز از ساعت متغیر به مدت 2 دقیقه

نمازی به ریا برای خود شیرینی پیش پادشاه . حکایت فردی که برای نهار به پیش پادشاه آمده بود اما نهار رو کامل نخورد تا برای خود شیرینی نماز طولانی با ریا بخواند ...

مرتبط با این