مثل ها و متل ها هرروز از ساعت متغیر به مدت 2 دقیقه

رادیو جوان

مثل ها و متل ها

برو نظرت را کیمیا کن

ماجرایی که بین پیر پینه دوز و میر فندرسکی اتفاق می افتد و پیر به میر می گوید نظرت را کیمیا کن و گرنه کیمیا کردن تن که کاری ندارد

1397/07/21
|
14:15
دسترسی سریع
مثل ها و متل ها