صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هرروز از ساعت متغیر به مدت 2 دقیقه

زور گفتن و قلدری در گذشته که تبدیل به یک ضر بالمثل ایرانی شد . حکایت اصلی این ضرب المثل

مرتبط با این