مثل ها و متل ها هرروز از ساعت متغیر به مدت 2 دقیقه

رادیو جوان

مثل ها و متل ها

بدی نرفته خوبی جاش بیاد

در ارتباط با حسرت خوردن و موقعیت از دست رفته .
ضر بالمثل ایرانی به همراه داستان شکل گیری ان

1397/06/05
|
10:18
دسترسی سریع
مثل ها و متل ها