شمارش معكوس شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

شمارش معكوس

جایگاه گفتگو در خانواده

گفتگو در خانواده راه حل بسیاری از مشكلاتی است كه خانواده ها درگیر آن هستند. از همین رو در شمارش معكوس این هفته خانم فاطمه منتظری به نقش تعیین كننده گفتگو در خانواده پرداخته.

1398/10/24
|
14:00
دسترسی سریع
شمارش معكوس