شمارش معكوس شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

شمارش معكوس

موسسه‌های غیر انتفاعی

خانواده چقدر در پرورش استعداد ها موثر است؟ دكتر مسلم‌ خانی كارشناس برنامه، در مورد موسسه‌های غیر انتفاعی و نقش خانواده‌ها می‌گوید.

1398/09/30
|
15:47
دسترسی سریع
شمارش معكوس