سفرنامه اربعین ایام اربعین از ساعت چند رسانه ای به مدت میان برنامه

رادیو جوان

سفرنامه اربعين

توشه های سفربرای سفری دیگر (صوت )

حال وصف ناپذیر مردمی كه همه آمده اند تا در كنار هم در یك اتحاد دوباره پیمان ببندند . جمعیتی كه به قصد و نیت خاص همه حركت كرده اند انسان را یاد صحرای محشر می اندازد كه چه توشه ای برای آخرت آماده كرده ام

1396/08/16
|
16:27
دسترسی سریع
سفرنامه اربعین